1.  PREVZEM

Po oddaji naročila s strani kupca, le-ta prejme obvestilo s strani pripadajoče poslovne enote o uspešnem prejemu njegovega naročila.

Kupec bo naročeno blago prejel v roku 2 delovnih dni,

Prevzem naročenega blaga je mogoč v mesarstvu Kmečki Hram

Naročilo oddano ob sobotah, nedeljah in praznikih se obravnava naslednji delovni dan.

Mesarstvo Kmečki Hram si pridržuje pravico, da se čas priprave v izjemnih primerih podaljša izven zgoraj navedenih terminov, vendar ne za več kot 48 ur, pri tem pa bo kupec na ustrezen način obveščen o takšnem podaljšanju.

Kupec je dolžan naročeno blago prevzeti še isti delovni dan, ko je prejel obvestilo o pripravi blaga in sicer na predhodno izbrani lokaciji ter ga plačati na način, ki je določen ob oddaji naročila. Ob prevzemu prejme kupec tudi končni račun.

Do prevzema naročila z izdelki upravitelj ravna po Zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter HACCP-u.

V kolikor kupec pripravljenega blaga ne prevzame v dogovorjenem roku, se njegovo naročilo prekliče in se kupcu zaračunajo stroški v višini 20%. 

2.  PLAČILO NAROČENEGA BLAGA

Prijavljeni kupec  plača naročene izdelke po izbranem načinu plačila.