1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji opredeljujejo uporabo spletne prodaje »Spletna prodaja Mesarstvo Kmečki Hram« (v nadaljevanju spletna prodaja) in razmerje med kupci ter spletno prodajo. Upravljavec spletne prodaje je Mesarstvo Kmečki Hram, Trg Davorina Jenka 6, 4207 Cerklje. Pogoj za uporabo spletne prodaje je strinjanje s splošnimi pogoji. Spletno prodajo izvaja Mesarstvo Kmečki Hram, Trg Davorina Jenka 6, 4207 Cerklje.

Družba je zavezana za plačilo DDV (ID za DDV : SI83290087).

Pomoč in dodatne informacije so na voljo na mobilni številki 051-302-559  vsak delovnik od 8 do 15 ure  ali e naslovu info@mesarstvokmeckihram.com

Osnovni pojmi:

Uporabnik: fizična oseba, ki uporablja spletno prodajo.

Kupec: fizična oseba, ki na spletni prodaji naroči (pošlje naročilo) izdelek iz nabora blaga spletne prodaje.

Upravitelj: Mesarstvo Kmečki Hram

  1. UPORABA

Spletna prodaja  je namenjena fizičnim kupcem. Kupec lahko odda naročilo brez prijave.

3.POSLOVNA ENOTA

Kupcu se glede na lokacijo iz katere se oskrbuje, ob potrditvi naročila avtomatsko prikažeta naslov enote in kontakt. 

  1. 3. NAROČANJE

Z vsakim poslanim naročilom se kupec strinja s Splošnimi pogoji poslovanja.

Kupec lahko spremlja tekoče naročilo v rubriki »Košarica« in ga poljubno spreminja vse do koraka »Potrditev naročila«. Naročilo je potrjeno, ko kupec na svoj e-naslov (ki je vpisan v profilu kupca) prejme potrditev naročila. Kupec ne more preklicati oddanega naročila v kolikor je le to že v pripravi. Stanje naročila, popravke naročila ali preklic naročila lahko kupec preveri in sporoči na Klicni center. Kupec kontaktira Klicni center na lokaciji, ki jo je dobil ob prijavi, oz. dobi ob potrditvi naročila.

  1. 4. ASORTIMAN

Izbor izdelkov se v spletni prodaji dnevno spreminja. Izdelek je opremljen z informacijami, ki so pridobljene iz deklaracije izdelka ali navodil dobavitelja, zato upravitelj ne more odgovarjati za morebitne napake v podatkih. Slike so simbolne in lahko prihaja do razlik med sliko in dejanskim izdelkom, vendar to ne vpliva na lastnost izdelka. Vsi izdelki, ki jih obiskovalec doda v nakupno košarico in nimajo dodatne opombe o razpoložljivosti, so v trenutku naročila na zalogi.

Kupec bo prevzel vse naročene izdelke, razen če v času oddaje in priprave naročila izdelka ni več na zalogi.  Upravitelj si pridržujete pravico, da določenega  ni na zalogi, čeprav na spletni trgovini  kaže zalogo .

V tem primeru bo upravitelj kupcu avtomatsko vrnil nakazan znesek najkasneje v roku 3 delovnih dni po dostavi blaga.

  1. 5. CENE

Cene v spletni prodaji so maloprodajne z  DDV, tako redne kot akcijske. Kupec plača vrednost naročila po cenah, ki so veljale v času oddaje naročila. To ne velja, če kupec ne prevzame naročila v dogovorjenem času.

V spletni trgovini velja spletni popust na nakup, če je tako določeno. Veljavnost je časovno omejena. V primeru, da hkrati velja dnevni popust na nakup za vse kanale prodaje (fizična trgovina, klicni center, trgovski potnik in spletna prodaja) in spletni popust, se v spletni trgovini upošteva spletni popust. Dnevni popust na nakup in spletni popust se ne seštevata. Pogoji koriščenja popustov se med akcijami razlikujejo in so na vpogled na spletni strani za vsako akcijo posebej. Samo na spletni trgovini veljajo cene v spletni akciji.

Ponudba mesečnega akcijskega kataloga ter tedenskih akcij velja tudi za spletno trgovino. Veljajo enaki pogoji (cena, dostavni roki), kot za nakupe v fizični poslovalnici, razen če je izjemoma označeno drugače. Obvestilo o spremenjenih pogojih, ki bi vplivali na pogoje nakupa preko spletne prodaje, je zapisano poleg izdelka ali izdelkov. 

  1. GARANCIJA IN REKLAMACIJE

Napake in pomanjkljivosti v vezi s prevzetim naročilom se rešujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Kupec lahko prijavi reklamacijo ob prevzemu naročila. Kasnejše reklamacije kupec sporoči v Klicni center oz na reklamacijski oddelek na lokaciji, kamor je bilo naročilo poslano.

  1. 7. PRITOŽBE IN SPORI

Upravitelj je dolžan vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb. Upravitelj si bo prizadeval, da bo v čim krajšem možnem času obravnaval pritožbo in o tem obvestil kupca.

Prav tako si bo prizadeval, da se morebitni spori rešijo sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, je za reševanje pristojno sodišče v Kranju.

Cerklje, 22.3.2020

Mesarstvo Kmečki Hram

Direktor

Iztok Likozar